Projesi olan öğrenci ve akademisyen yurt dışına çıkacak

Yükseköğretim Kurulu, 'Türk yükseköğretim sisteminin dünyaya açılan penceresi' olarak nitelendirilen Mevlana Değişim Programı'na getirdiği yenilikle 'proje tabanlı' yeni sistemi hayata geçirecek.2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren yürütülen 'Mevlana Değişim Programı' kapsamında, yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği devam ediyor. Mevlana Değişim Programı kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 5 bin 500 öğrenci ve öğretim elemanı değişime katıldı. Yurtiçindeki 103 üniversitenin 61 farklı ülkede toplamda bin 922 üniversiteyle imzaladığı Mevlana Değişim Protokolü bulunuyor.Mevlana Değişim Programı, 2016-2017 yılından itibaren 'proje tabanlı', 'ülke odaklı' ve 'alan odaklı' ve olmak üzere 3 farklı şekilde devam edecek.

'Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı' ile YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda üniversiteler tarafından hazırlanacak projeler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecek ve YÖK tarafından desteklenecek.Programın 'ülke odaklı' hedefi kapsamında, tüm alanlarda Arnavutluk, Fas, Kırgızistan, Malezya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, İngiltere, Kosova, Malta, Tunus, Cezayir, İran, Libya, Romanya, Türkmenistan, Cibuti, Kazakistan, Makedonya, Sudan, Umman ve Yemen olmak üzere 21 ülkeyle öğrenci ve gelen öğretim elemanı değişimi yapılacak.

'Alan odaklı' hedef kapsamında ise aralarında ABD, Japonya, Mısır, Kuveyt, Filistin'in de bulunduğu 28 ülkeyle, sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri gibi alanlar bazında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılacak. YÖK tarafından üniversitelerden talep edilen projelerle ilgili olarak 159 alan belirlendi.

'Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı' ile yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması süreçlerinde, niteliğin arttırılmasına yönelik hedeflere uygun olarak yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.Değişim faaliyeti yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile bu kurumların öğrenci ve öğretim elemanlarını kapsıyor.

Başvurular, proje ortağı olan iki üniversiteden de istenilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte, yurtiçindeki üniversite rektörlükleri kanalıyla 29 Nisan 2016 tarihine kadar YÖK'e resmi yolla yapılacak.

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Hakkında Resmi Bilgilendirme23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik' kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Başkanlığımızca belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliğini içeren 'Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı'na ilişkin karar, Yürütme Kurulu'nun 16.03.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Kategori: Haberler