Psikoloji Alt Alanları Nelerdir?

Psikoloji alanında lisans ve lisansüstü düzeyde alınan diplomalarla bu alandaki sertifika programlarından alınan unvanların ve diğer sorunların etraflıca ele alınması amacıyla Yükseköğretim Kurulunda 'Psikoloji Alanında Unvan ve İstihdam Sorunları Çalıştayı' düzenlendi.

Psikoloji alanındaki unvan ve istihdam sorunları ile ilgili çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaya Milletvekili Deniz Depboylu; Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikiyatristler Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanları ile temsilcileri; Ankara'da bulunan devlet üniversitelerinin Psikoloji Bölüm Başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalından öğretim üyeleri katıldı.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, daha sonra Prof. Dr. Mehmet Şişman başkanlığında devam etti.

Çalıştayın ilk oturumunda psikoloji alanındaki lisans ve lisansüstü düzeyde alınan unvanlar, geçmiş yıllarda psikoloji alanında alınan bazı diplomaların psikoloji alt alanları bağlamında eşdeğerlikleri; uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlarda mevcut durum ve sorunlar tartışıldı.

İkinci oturumda ise psikoloji (uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji) alanındaki lisansüstü düzeyde programlara öğrenci kabul koşulları, programların kazanım ve yetkinlikler yönünden sahip olduğu nitelikleri, programların akreditasyonu, akreditasyon kuruluşları gibi konular üzerinde duruldu ve bazı öneriler geliştirildi.

Çalıştayda son olarak Milletvekili Sayın Depboylu tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınması düşünülen Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'na yönelik önerilerde bulunuldu.

Kategori: Haberler