Rehber Öğretmen Ve Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni İhtiyacı hangi bölüm mezunlarından karşılanır?Rehber Öğretmen Ve Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmeni İhtiyacıTalim ve Terbiye Kurulu rehber öğretmen ve zihin engelliler sınıfı öğretmeni ihtiyacının hangi programlardan karşılanacağına dair görüş yazısı

1-Özel dershanelerde rehber öğretmen ihtiyacının 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında rehber öğretmenliğe kaynak olarak belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamaması durumunda, yükseköğretim kurumlarının;

a) Felsefe Grubu Öğretmenliği,b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsi Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programının Başarı ile tamamlayan Felsefe Bölümü( en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler),

c) Eğitim Bilimleri Fakültesi İle Fakültelerin; Eğitim Programları Ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği Ve Deneticili, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi Ve Planlaması İle Halk Eğitimi Bölümü/Ana Bilim Dalları (lisans),

mezunu olup halen dershanelerde görev yapanlardan 2010 yılına mahsus olmak üzere ilgili genel müdürlükçe hazırlanan ve Kurulumuzca kabul edilen ?Rehberlik kursu programı? doğrultusunda hizmet içi eğitimden geçirilenlerle karşılanması Talim ve Terbiye Kurulunca uygun görülmüştür.2-Özel eğitim okul/kurumları ile özel eğitim sınıfları bulunan ilköğretim okullarında zihin engelliler sınıfı öğretmeni ihtiyacının; ilgi (a) karar da belirlenen kaynaklardan atananlarla karşılanamaması durumunda bu alanlardan mezun olup atanamayan ya da emekli olanlarla, bunlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda ?Zihinsel Engelliler Eğitiminde Görev Alacak Personelin Hizmet İçi Eğitimi Kurs Programı?nı tamamlayıp halen görev yapan veya emekli olan sınıf öğretmenlerince, bunlarla da ihtiyacın karşılanamaması halinde istekleri de dikkate alınarak söz konusu hizmet içi eğitim kursundan geçirilecek norm fazlası sınıf öğretmenlerinin alan değişikliğine gidilmeden ihtiyaç duyulan okullarda zihin engelliler sınıfı öğretmenliğinde görevlendirilmeleri Talim ve Terbiye Kurulunca uygun görülmüştür.