Rehber öğretmenliğe kaynak bölümlere ekleme

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü mezunlarının da Rehber Öğretmenliğe kaynak bölümler arasına ekledi.Daha önceki belilrmede 3 bölüm rehber Öğretmenliğe kaynak olarak belirlenmişti. Bu bölümler şu şekilde idi.1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı
2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı
3. Psikoloji Bölümü (*)

Aralık ayı Tebliğler dergisinde yayımlanan TTKB kararına göre '4. Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü/Anabilim Dalı' da Rehber Öğretmenliğe kaynak bölümler arasına eklenmiştir.