Resim mezunları THS kapsamında sayılır mı?

YÖK, resim bölümü mezunlarının, Teknik Hizmetler Sınıfında yer aldığına karar verdi.

YÖK, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunlarının durumunu inceledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre Teknik Hizmetler Sınıfında yer aldığına karar verdi.Kategori: Haberler