Sözleşmeliyken KPSS ile kadroya geçen öğretmen açtığı davayı kazandıSözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken KPSS puan üstünlüğü ile ilk defa öğretmenlik kadrolarına atananlara, 632 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmen iken kadroya geçenlere verilen hakların tanınmasına dair lehte kararlar çıkmaya devam ediyor.Sözleşmeli olarak çalışmakta iken KPSS puanı ile kadrolu olarak atanan Eğitim-Bir-Sen üyesi, 632 sayılı KHK ile sözleşmeli statüden kadrolu statüye geçen personele tanınan mecburi hizmetten muaf tutulma hakkının kendisine de tanınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik karara karşı Eğitim-Bir-Sen'in Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Isparta İdare Mahkemesi, 2012/1006 Esas sayılı kararında, KPSS puanı ile kadrolu statüde yapılan atamanın, ilk atama şeklinde yapılmışsa da atanılan görevin daha önce yürütülen kamu görevinin devamı niteliğinde olduğunu, sadece istihdam şeklinin değiştiğini, 632 sayılı KHK ile kadrolu statüye geçen personelin yararlandığı haklardan Anayasa'nın 10. maddesi gereği KPSS puanı ile atanan davacının da yararlanmasının eşitlik ilkesinin gereği olduğunu vurgulayarak, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresinin mecburi hizmet yükümlülüğünde geçmiş sayılması gerektiğinden bahisle, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.