Tapu Kadastroya KPSS ile yerleşenlerden istenen belgelerKPSS 2015/1 ile ÖSYM'ce Kurumumuza yerleşen adayların aşağıda istenilen belgeleri 27/07/2015 - 31/07/2015 tarihleri arasında Saat 17:00 ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim etmeleri gerekmektedir.İSTENİLEN BELGELER:1. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

2. Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından yeni tarihli)3. Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğuna dair)

4. 4 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)

5. Diploma Fotokopisi (2 Adet)6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

7..Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) ( http://www.tkgm.gov.tr/insankaynaklari adresindeki 'Formlar' bölümünden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

8. Personel Beyan Formu ( http://www.tkgm.gov.tr/insankaynaklari adresindeki 'Formlar' bölümünden temin edilecektir.)9. Personel Bilgi Formu (Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) ( http://www.tkgm.gov.tr/insankaynaklari adresindeki 'Formlar' bölümünden temin edilecektir.)

10. Mal Bildirimi Formu (Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) ( http://www.tkgm.gov.tr/insankaynaklari adresindeki 'Formlar' bölümünden temin edilecektir.)

11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ( http://www.tkgm.gov.tr/insankaynaklari adresindeki 'Formlar' bölümünden temin edilecektir.)

ÖNEMLİ UYARI:

1. Kurumumuz emrine yerleşen adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine yazılı tebligat

yapılacaktır.

2. Bilgisayar İşletmeni olarak yerleşen adayların M.E.B onaylı Bilgisayar Sertifikası veya

bilgisayar dersi gördüğünü gösterir bir belge ibraz etmesi gerekmektedir.

Kategori: KPSS Yerleştirme