Tek ve çift yıllarda yapılan KPSS’nin farkları nelerdir?

Her yıl yenilenen arz talep eğirişi ve değişkenlik gösteren vasıflı elaman sayısı ve kadro grafikleri ülkemizde gençlerin de heyecanlarını taze tutabilmek adına KPSS sınavları yapılmaktadır. Tabi ki her sınav yeni bir umut, bir hayal ve belki de güzel günlerin habercisidir. Veya yeni bir KPSS yeni bir hayal kırıklığı stres ve depresyonun tetikleyicisidir.Bu kişileri çalışması başarısı şansı ve beklentilerine göre değişik şekillere giren durumlardır. ÖSYM de her yıl yaptığı sınavlarla bu fikirlerimizi desteklemektedir. Her yıl yapılan bu sınavlara 2003, 2015, 2017 ve 2019 gibi yıllarda yapılanlara tekli yıllarda yapılan KPSS, diğerlerine de çiftli yıllarda yapılan KPSS adını vermiştir.Mezunlar ve meslek sahipleri tarafından da benimsenen bu ifade de tekli yıllarda yapılan sınavlar A grubu ve eğitim bilimlerini kapsarken çiftli yıllarda yapılan sınavlarda B grubu ve eğitim bilimlerini kapsamaktadır. Merkezi atamaları ifade eden B grubu atamaları her zaman çiftli yıllarda yapılan sınavlardan alınan KPSS puanlarına göre yapılmaktadır.

ÖSYM tarafından merkezi atamalarda ilana çıkıldığında sadece çiftli yıllarda yapılan sınavlarda alınan KPSS puanları kullanılmakta ve en yüksek puana göre sıralama yapılmakta herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmamaktadır. KPSS sorularının çalınmadığı tezini benimsersek B grubu merkezi atama ile yapılan istihdam daha adil ve herkesçe uygun görülmektedir.A grubu alımlarında ilanlarda genellikle hem tekli hem de çiftli yıllarda alınan KPSS puanına göre alım yapılmaktadır. Bu merkezi atamaya göre çokta adil değildir. Zira uzmanlıklar, müfettişliklerin ve özel kadroların yer aldığı A grubunda genellikle yapılan sözlü sınav, yazılı sınav ve mülakat bir eşitsizliği ön plana çıkaracaktır. Alınan puanların sadece bir ön eleme olduğu ve gerçek kişilerin belirlenmesinde mülakatların esas olduğu alım şekli eleştiriye son derece açık bir sistemin parçasıdır.