Teknisyen Olarak Atanma Mevzuatı GüncellenmeliAnadolu Ticaret Meslek Liselerinin Bilgisayar bölümü mezunları, diğer teknik ve mesleki liselerden mezun olup da teknisyen olarak atananlar ile aynı eğitimi aldığı halde mevzuat gereği teknisyen olamıyorlar.Kısa bilgiKamu kurumlarındaki teknisyen kadrolarına atanabilecek olanların hangi liselerden mezun olması gerektiği 3795 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu Kanunun ilgili maddesinde belirtilen dört lise haricindeki liseden mezun olanlar teknisyen olamamaktadırlar.

3795 sayılı Kanun ne diyor?3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesine göre, 'Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, 'teknisyen' ..... unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.'

Yani, sadece bu dört liseden mezun olanlar teknisyen unvanı ile atanabilirler.Sorun nasıl oluşmuştur?

Bu Kanun, Mayıs 1992'de yürürlüğe girmiştir. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü ise bu kanun yürürlüğe girişinden daha ileri bir tarihte kurulmuştur. Bu yüzden söz konusu kanuna bu bölüm de eklenerek güncelleme yapılması gerekirken bu konu önemsenmemiş ve bu bölüm mezunları teknisyen kadrolarına atanma hakları olmadığı için mağdur olmaktadırlar.

ATM lisesi bilgisayar mezunlarının talebiAdaylar, söz konusu dört lisede bulunan bilgisayar derslerinin aynı müfredata göre ve yine aynı nitelikteki teknik öğretmenler tarafından verildiği halde oluşan bu mağduriyetten şikayetçi olmaktadır.

Bir an önce bir kanun değişikliği ile bu mevzuatın güncellenmesi ve mağduriyetin giderilmesi kamu yararına uygun olacaktır.

Kategori: Memur Atamaları