Tıp eğitiminde intörnlük çalıştayı sonuç raporu yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Tıp Fakültelerindeki intörnlük eğitimin görüşülmesi amacıyla düzenlenen bu çalıştay öncesinde, çalıştay içeriğinin, programının, katılımcıların ve ana hedeflerin belirlenmesi amacıyla bazı ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ankara’da bulunun devlet ve vakıf üniversitelerine ait 7 Tıp Fakültesinin Dekanı planlanan çalıştay hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere davet edilerek 14 Aralık 2017 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Prof. Dr. Gülfem E. Çelik (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Selami Akkuş (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu (Başkent Üniversitesi), Prof. Dr. Sadettin Demirsoy (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent Altun (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Muzaffer Kırış (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) ve Prof. Dr. Emin Tekeli (Ufuk Üniversitesi) katılmışlardır.Bu toplantıda bir organizasyon komitesi oluşturulmasına ve bu komitenin sonraki süreci yönetmesine, komitenin Ankara’daki üç tıp fakültesinin dönem-6 koordinatörü ve üç intörn hekimden oluşmasına, mevcut sorunların ortaya konulması ve intörnlerin konu hakkındaki düşüncelerinin de sürece dahil edilmesi için bir anket çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca her fakülteden dekanların, dönem-6 öğrenci koordinatörlerinin, intörn temsilcilerinin ve başhekimlerin bu çalıştaya davet edilmelerinin uygun olacağı kararlaştırılmış olup çalıştayda üzerinde durulacak ana konular belirlenmiş, konuşmacıların seçimi ve çalıştayın kesin tarihi ise çalışma grubuna bırakılmıştır. Çalışma grubu, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Eroğlu ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat İlhan Atagün, ve Yard. Doç Dr. Safa Gürsoy ile Başkent Üniversitesi’nden İnt. Dr. Orhan Ayata, Gazi Üniversitesi’nden İnt. Dr. Hüseyin Taze ve Ankara Üniversitesinden İnt. Dr. Naci Yılmaz’ın katılımı ile oluşturulmuştur. Grup ilk toplantısını 18 Aralık 2017 tarihinde, saat 14.00’te YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında yapmıştır. Anket hazırlıkları ve konuşmacıların belirlenmesi konuları görüşülmüş ve iş bölümü yapılmıştır. Hazırlanan anket linki 25.12.2017 tarihi itibari ile intörn hekimlere duyurulmaya başlanmıştır. 29.12.2017 tarihinde bir ara değerlendirme toplantısı yapılmış ve toplantı tarihi kesinleştirilmiştir

Kategori: Haberler