Türkkad Eğitim Bursu

TÜRKKAD İstanbul Şubesi, maddî imkânları kısıtlı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu sağlamaktadır.Eğitim-öğretim yılı burs başvuruları 15-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında internet ortamında yapılacak ve burs almaya hak kazananlar, turkkad.org sayfasında 10 Eylül 2014 tarihinde ilan edilecektir.Burslarımız ile ilgili soru ve müracaatlarınızı burs.istanbul@turkkad.org adresine iletebilirsiniz.

Türkkad bursu başvuru için bu linke tıklayınTÜRKKAD YÜKSEK ÖĞRENİM BURS YÖNETMELİĞİ
Yönetmelik
Bu Yönetmelik Türk Kadınları Kültür Derneği'nin başarılı ihtiyaç sahibi Üniversite, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerine verdiği yüksek öğrenim burslarının standartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Adaylık ve Başvuru
Burslara başvurmak isteyen için aşağıdaki şartları karşılamak yeterlidir:
- Başarılı bir öğrenci olmak (4 üzerinden en az 2,2 / 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak. 2 dersten fazla başarısız not almış olan öğrenciler not ortalamasını karşılasalar bile bursa hak kazanamazlar.)
- Maddi İmkanları kısıtlı olmak (Sosyal Güvencesi olmayan ailelerin çocukları öncelikli olarak değerlendirilecektir.)
Başvurular sitemiz üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Burs başvuruları her yıl yalnızca Ağustos ayında yapılabilmektedir.

Bursiyerlerin Belirlenmesi
TÜRKKAD Burs Komitesi başvuruları kabul edilen ve burs almaya hak kazananları her yıl 10 Eylül'de bu siteden ilan eder.Burs alan öğrencilerden aşağıdaki belgeleri 15 Eylül'e kadar tamamlamaları istenir.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Öğrenci Belgesi
3. Not Dökümü (Transkript)-(4 üzerinden en az 2,2/100 üzerinden 60 not ortalamasına sahip olmak. 2 dersten fazla başarısız not almış olan öğrenciler not ortalamasını karşılasalar bile bursa hak kazanamazlar.)
4. Banka hesap numarası - İş Bankası
5. Ailenin sosyal güvenceden yoksun olduğunu gösteren belge (Bordro, SGK dökümü, yeşil kart vb.)

Yüksek öğreniminin ilk yılında başvuran öğrenciler 'Not Dökümü' yerine Lisans Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesini getirmelidirler.

Bursun Ödenmesi
Bir öğretim döneminde Eylül 15-Haziran 15 arası (10 ay) burs ödenir. Diğer aylarda ödeme yapılmaz.Bursun Süresi
Burslar normal öğrenim süresi boyunca devam eder (örneğin Tıp Fakültesi 6 yıl, Edebiyat Fakültesi 4 yıl vb.)
Öğrencilerin 6 ayda bir transkript ve öğrenci belgelerini yenileyerek burs alma şartlarını sağladıklarını belgelemeleri istenir.

Geçerlilik
Bu Yönetmelik 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olup, TÜRKKAD bu Yönetmelik kapsamına giren her konuda kısmen ya da tamamen değişiklik yapma/iptal etme hakkını saklı tutar.

istanbul@turkkad.org
tel: +90 216 359 4091
faks: +90 216 359 4092