ÜAK geçici doçentlik belgesi verecek

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre sözlü aşamasından başarılı olarak Doçentlik unvanı alanlara 'GEÇİCİ DOÇENTLİK BELGESİ' düzenlenecek!Bilindiği üzere, 23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 683 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 'Doçentlik Başvuruları' başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; 'Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkümiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.' hükmü yer almaktadır.Bu kapsamda, 'Doçentlik Sınav Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin 13 üncü fıkrasına göre sözlü sınavda başarılı olan adaylara Doçentlik Belgesi verilebilmesi için ilgililerin çalıştıkları yükseköğretim kurumlarında halen görevde olduklarına veya haklarında FETÖ/PDY kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanıp uygulanmadığı hakkında güncel bir belgeye ihtiyaç duyulduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 10 Mart 2017 tarihli duyurusu ile açıklanmıştır.

Adayların üniversitelerden alacakları bu belgeyi ÜAK'a teslim etmeleri halinde haklarında 'GEÇİCİ DOÇENTLİK BELGESİ' düzenlenecektir.Ayrıca herhangi bir yükseköğretim kurumunda çalışmayan adayların ise kendi beyanları alındıktan sonra yapılacak kontroller sonucunda bu belge kendilerine verilecektir.

Kategori: Haberler