ÜAK'tan geçici doçentlik belgesi hakkında açıklama

DUYURU
(12 Mart 2018)
2017 Aralık DönemiDoçentlik Sınavına Sözlü Aşamasından Başvuran Adaylara 7100 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici Doçentlik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Doçentlik başvuruları başlıklı 4. Maddesinde yer alan;

'(1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olması ya da değerlendirilmesi sebebiyle görevden uzaklaştırılan veya haklarında adli soruşturma ya da kovuşturma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar doçentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurulur. Bunlardan haklarında kamu görevinden çıkarılma veya mahkümiyet kararı verilenlerin doçentlik başvuruları iptal edilir.' hükmü gereğince;Herhangi bir kamu kurumunda veya yükseköğretim kurumunda çalışan doçent adayları, şu an fiilen çalıştığı kurumdan FETÖ/PDY kapsamında 'Hakkında Görevden Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına' dair güncel belgeyi (06.03.2018 tarihinden itibaren) alarak dilekçe* ekinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ulaştırdıktan sonra kontrolleri sağlanarak 'Geçici Doçentlik Belgesi' düzenlenecektir.

Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmayan doçent adayları da kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmadıklarına ve 'Haklarında 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi Hükümlerine Göre İşlem Tesis Edilmediğine' dair ıslak imzalı beyan dilekçesini* Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ulaştırdıktan sonra kontrolleri sağlanarak 'Geçici Doçentlik Belgesi' belgesi düzenlenecektir.
Adaylara duyurulur.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
*Dilekçe ekteki örneklerde belirtildiği şekilde düzenlenecektir.
Dilekçe Örneği*
T.C.
ÜNİVERSİTELERARASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Bilkent/ANKARA
..................................................................................................................kurumunda çalışmaktayım,
683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesindeki hüküm gereğince FETÖ/PDY kapsamında Hakkımda Görevden Uzaklaştırma veya Kamu Görevinden Çıkarılma Olmadığına dair, çalıştığım kurumca düzenlenen belgem ektedir.
Geçici Doçentlik Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim.
..... / ... ../............
İmza
TC Kimlik No :
Ad Soyad :
Başvuru Dönemi :
Bilim Alanı :
İletişim Adresi :
Cep Tel :
e-Mail :
EK: Çalıştığım Kurum Tarafından Düzenlenen Belge
*Herhangi bir kamu kurumunda veya yükseköğretim kurumunda çalışan doçent adaylarının düzenleyeceği Geçici Doçentlik Belgesi Talebi dilekçe örneği
Dilekçe Örneği*
T.C.
ÜNİVERSİTELERARASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Bilkent/ANKARA
Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmamaktayım, 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi Hükümlerine Göre Hakkımda İşlem Tesis Edilmediğini Taahhüt ederim.
Geçici Doçentlik Belgemin düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim.
..... / ... ../............
İmza
TC Kimlik No :
Ad Soyad :
Başvuru Dönemi :
Bilim Alanı :
İletişim Adresi :
Cep Tel :
e-Mail :
* Herhangi bir kamu kurumu veya yükseköğretim kurumunda çalışmayan doçent adaylarının düzenleyeceği Geçici Doçentlik Belgesi Talebi dilekçe örneği

Kategori: Haberler