Ulaştırma'nın KPSS kadroları boş kaldı

Ulaştırma Bakanlığı, 2015/2 KPSS tercih işlemlerinde Bakanlığa yerleşen toplam 43 adaydan 13'ünün istenen belge şartları taşımadıklarından atamalarının yapılamadığını açıkladı.Ulaştırma Bakanlığı, 2015/2 KPSS tercih işlemlerinde Bakanlığa yerleşen toplam 43 adaydan 13'ünün istenen belge şartları taşımadıklarından atamalarının yapılamadığını açıkladı.İŞTE ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIPERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

D U Y U R U

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere (8 inşaat, 4 bilgisayar, 5 elektrik-elektronik, 3 makine olmak üzere) toplam 20 (yirmi) Mühendis, 2 (iki) Mimar, 1 (bir) Şehir Plancısı, (1 inşaat, 1 bilgisayar olmak üzere) 2 (iki) Tekniker kadrosuna, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 18 (onsekiz) Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosuna açıktan atama için talepte bulunulmuş ve ÖSYM Başkanlığının yayımladığı KPSS-2015/2 Tercih Kılavuzu gereğince 16-25 Kasım 2015 tarihleri arasında alınan tercihlere göre yapılan yerleştirmeler ÖSYM Başkanlığınca 01 Aralık 2015 tarihinde açıklanmıştır.Bakanlığımıza yerleştirilen ilgililerin atanmalarına esas olacak bilgi ve belgeler, Bakanlığımızın ( www.udhb.gov.tr ) internet sitesinde duyurulmuş, bu ilana esas müracaatta bulunanların müracaatlarını incelemek ve değerlendirmek üzere kurulan değerlendirme komisyonu 29/12/2015 tarihinde toplanmıştır.

Bakanlığımız merkez teşkilatına yerleştirilenlerin durumlarının incelenmesinde;

Mimar kadrosuna yerleştirilen ekli (1) sayılı listede isimleri belirtilen 2 (iki) adayın istenen şartları taşıması nedeniyle atanmaya hak kazandıkları,
Yerleştirilen 20 Mühendis adayından;
Ekli (2) sayılı listede ismi geçen Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu Ramazan KOÇOĞLU'nun müracaatta bulunmadığı,
Ekli (2) sayılı listede ismi geçen Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu Menekşe YILMAZ'ın Bakanlığa verdiği 29.12.2015 tarihli dilekçesi ile atanma hakkından feragat ettiği,
Ekli (1) sayılı listede isimleri belirtilen 18 (onsekiz) mühendis adayının istenen şartları taşıması nedeniyle atanmaya hak kazandıkları,
Şehir Plancısı kadrosuna yerleştirilen ekli (1) sayılı listede ismi belirtilen 1 (bir) adayın istenen şartları taşıması nedeniyle atanmaya hak kazandığı,
Tekniker kadrosuna yerleştirilen ekli (1) sayılı listede isimleri belirtilen 2 (iki) adayın istenen şartları taşıması nedeniyle atanmaya hak kazandıkları,Bakanlığımız taşra teşkilatına yerleştirilenlerin Denizcilik Sörvey Mühendislerinin durumlarının incelenmesinde;

Yerleştirilen 18 (onsekiz) Denizcilik Sörvey Mühendisi adayından; Mustafa KARACA ve Çağlar AKIN'ın müracaatta bulunmadığı,
Müracaatta bulunan adayların belgelerinin 'Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2 Tercih Klavuzu'nda talep edilen genel ve özel şartlar çerçevesinde değerlendirilmesinde;
Ekli (1) sayılı listede isimleri belirtilen 7 (yedi) adayın istenen şartları taşıması nedeniyle atama işlemlerinin yapılmasına,
Ekli (2) sayılı listede isimleri belirtilen 11 (onbir) aday karşısında gösterilen açıklama nedeniyle atama işlemlerinin yapılmamasına,
Karar verilmiş olup, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Kategori: KPSS Yerleştirme