Üniversite bazında ihraç edilen akademisyenlerin sayısı

Kanun Hükmünde Kararname ile üniversite bazında ihraç edilen akademisyenlerin sayısı

S.NO - ÜNİVERSİTE ADI - KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN AKADEMİSYEN SAYISI1 İstanbul Üniversitesi 169
2 Celal Bayar Üniversitesi 110
3 Gazi Üniversitesi 107
4 Gaziantep Üniversitesi 92
5 Erciyes Üniversitesi 71
6 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 67
7 Hacettepe Üniversitesi 65
8 Harran Üniversitesi 59
9 Pamukkale Üniversitesi 56
10 Afyon Kocatepe Üniversitesi 54
11 Balıkesir Üniversitesi 54
12 Selçuk Üniversitesi 53
13 Marmara Üniversitesi 47
14 Adıyaman Üniversitesi 45
15 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 44
16 Bozok Üniversitesi 44
17 Mustafa Kemal Üniversitesi 43
18 Karabük Üniversitesi 41
19 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 40
20 Akdeniz Üniversitesi 40
21 Düzce Üniversitesi 39
22 Kocaeli Üniversitesi 39
23 Necmettin Erbakan Üniversitesi 39
24 Sakarya Üniversitesi 38
25 Namık Kemal Üniversitesi 36
26 Siirt Üniversitesi 33
27 Bülent Ecevit Üniversitesi 32
28 Dumlupınar Üniversitesi 32
29 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 32
30 Erzincan Üniversitesi 31
31 Yalova Üniversitesi 28S.NO - ÜNİVERSİTE ADI - KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN AKADEMİSYEN SAYISI

32 Atatürk Üniversitesi 26
33 Fırat Üniversitesi 25
34 Hitit Üniversitesi 23
35 Niğde Üniversitesi 23
36 Adnan Menderes Üniversitesi 22
37 Ankara Üniversitesi 21
38 Mardin Artuklu Üniversitesi 21
39 Süleyman Demirel Üniversitesi 21
40 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 20
41 Kırıkkale Üniversitesi 19
42 Aksaray Üniversitesi 19
43 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 19
44 İnönü Üniversitesi 18
45 Gümüşhane Üniversitesi 17
46 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 16
47 Karadeniz Teknik Üniversitesi 15
48 Yıldız Teknik Üniversitesi 15
49 Ege Üniversitesi 15
50 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 14
51 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 14
52 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13
53 Anadolu Üniversitesi 13
54 Kırklareli Üniversitesi 13
55 Abdullah Gül Üniversitesi 12
56 Bayburt Üniversitesi 12
57 İstanbul Teknik Üniversitesi 12
58 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 12
59 Uludağ Üniversitesi 12
60 Sinop Üniversitesi 11
61 Tunceli Üniversitesi 11
62 Gebze Teknik Üniversitesi 10
63 Kafkas Üniversitesi 10S.NO - ÜNİVERSİTE ADI - KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN AKADEMİSYEN SAYISI

64 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 10
65 Ahi Evran Üniversitesi 10
66 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9
67 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9
68 Cumhuriyet Üniversitesi 7
69 Uşak Üniversitesi 7
70 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 7
71 Artvin Çoruh Üniversitesi 6
72 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 6
73 Giresun Üniversitesi 6
74 Şırnak Üniversitesi 6
75 Amasya Üniversitesi 5
76 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5
77 Ardahan Üniversitesi 4
78 Bursa Teknik Üniversitesi 4
79 Çukurova Üniversitesi 4
80 Mersin Üniversitesi 4
81 Ordu Üniversitesi 4
82 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3
83 İskenderun Teknik Üniversitesi 3
84 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3
85 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3
86 Muş Alparslan Üniversitesi 3
87 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3
88 Bitlis Eren Üniversitesi 2
89 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2
90 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2
91 Batman Üniversitesi 1
92 Dokuz Eylül Üniversitesi 1
93 Trakya Üniversitesi 1
94 Türk Alman Üniversitesi 1

GENEL TOPLAM 2345HENÜZ YAYINLAMAYANLAR

95 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
96 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
97 Bartın Üniversitesi
98 Bingöl Üniversitesi
99 Boğaziçi Üniversitesi
100 Çankırı Karatekin Üniversitesi
101 Dicle Üniversitesi
102 Erzurum Teknik Üniversitesi
103 Galatasaray Üniversitesi
104 Hakkari Üniversitesi
105 Iğdır Üniversitesi
106 Kastamonu Üniversitesi
107 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
108 Sağlık Bilimleri Üniversitesi
109 Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kategori: Haberler