Üniversiteler sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmada ne kadar rol oynuyor?YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 'Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' temalı projeye yeni pilot üniversitelerle devam etme kararı alındığını belirterek, bugün itibarıyla 38 ildeki üniversitelerin projeye başvuru sürecini başlattıklarını açıkladı.YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yaptığı açıklamada, 'Yeni YÖK' olarak en önemli gündem maddelerinden birinin üniversitelerin bulundukları bölgeye daha çok katkı vermesini olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin bulundukları bölgelerin kalkınmasında anahtar rol üstlendiklerini belirten Başkan Saraç, üniversitelerin, bulundukları bölgenin insan kaynaklarının gelişmesi ve sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasındaki rolünün önemine dikkati çekti.

Üniversitelerin bulundukları bölgelerdeki paydaşlar ile iyi bir işbirliği ve sinerji oluşturarak, bu misyonlarını da en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Saraç, 'Yeni YÖK olarak önem verdiğimiz konulardan biri, üniversitelerimizin sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi bölgenin ihtiyaçlarına uyumlandırarak belirli alanlarda farklılaşabilmeleri, ihtisaslaşmaları ve uzmanlaşmalarıdır.' değerlendirmesinde bulundu.YÖK Başkanı Saraç, YÖK tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen, Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da katkıda bulunduğu, 'Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' temalı proje çalışması kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve sonuçların 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 yükseköğretim akademik yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı.

Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesinin, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin, hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesinin, sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, tarım ve jeotermal alanında ve Uşak Üniversitesinin de tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı pilot üniversiteler olarak seçildiğini belirten Saraç, bu üniversiteler için ihtisas alanlarında destek ve izleme sürecinin başlatıldığını belirtti.

Yeni çağrı bugün başlıyorYÖK Başkanı Saraç, projenin genişletilmesine karar verildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

'Proje ortağımız olan Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız istişareler neticesinde, projenin yeni pilot üniversitelerle genişletilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu amaçla, bugün itibarıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Potansiyel olarak belirlediğimiz 38 il için ilgili üniversitelerimizin öncelikle niyet beyanlarını alıp; sahip oldukları potansiyel ve kapasite ile bulundukları bölge için bölgesel kalkınma odaklı ihtisas alanlarını, bu alanlarda sahip oldukları kapasiteleri ve gelecek vizyonlarını değerlendirerek yeni pilot üniversitelerimizi belirlemiş olacağız.'

Bu sürecin, son yıllarda bölgesel kalkınma odaklı önemli politikalar tasarlayan ve uygulayan devletin, bölgesel kalkınma idarelerinin kurulması, kalkınma ajanslarının kurulması, bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması gibi politikaları ile de uyumlu olduğunu vurgulayan Saraç, başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere, bütün paydaşlar ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını ve iyi bir sinerji yakaladıklarını ifade etti.YÖK Başkanı Saraç, son olarak 'Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci ve diğer çalışmalarımızı başından bu yana özel bir ilgi ile takip etmekte ve desteklemektedir.' değerlendirmesini yaptı.

Kategori: Haberler