Üniversitelerde okutmanlık nedir, nasıl başvuru yapılıyor?

OKUTMANLIK NEDİR ?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 'OKUTMANLAR', eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında 'ortak zorunlu ders' olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı olarak tanımlanmıştır.Okutmanlar, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca haftalık 12 saat ders vermekle yükümlüdür.Bilindiği üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgisayar Teknolojileri dersleri üniversite birinci sınıfta ortak zorunlu ders olarak tüm üniversitelerde okutulmaktadır. Bu ortak zorunlu dersler üniversitelerde 'OKUTMANLAR' tarafından verilmektedir.

ÜNİVERSİTELER HANGİ BRANŞLARDA OKUTMAN ALIMI YAPIYOR ?1- Türk Dili Okutmanı (Ortak zorunlu Türk Dili dersini vermek üzere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Ortak zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında veya Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

3-Yabancı Dil (İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca Okutmanları) (Ortak zorunlu yabancı dil veya hazırlık öğrenimi olan okullarda yabancı dil dersi vermek üzere ilgili dilin edebiyat bölümü mezunları veya eğitim fakültesi mezunları)4-Temel Bilgisayar Teknolojileri (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

5-Beden Eğitimi ve Spor (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapanlar alınır.)

TÜRK DİLİ, TARİH, BİLGİSAYAR VE BEDEN EĞİTİMİ ALANLARINDA OKUTMAN OLMAK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR NELERDİR ?-ALES'ten en az 70 puan sahibi olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan sahibi olmak. (Meslek Yüksekokullarında ilan edilen Okutman kadrolarında yabancı dil şartı yoktur)

-Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

YABANCI DİL OKUTMANI OLMAK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR NELERDİR ?

-ALES'ten en az 70 puan sahibi olmak,

-YÖK tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak,

-En az lisans mezunu olmak.

OKUTMAN KADROLARINA NASIL BAŞVURURUM ?

Tüm üniversiteler OKUTMAN kadrolarını ihtiyaçlarına göre değişik tarihlerde ilan edebilirler. Tüm okutman alımları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasından yer alan Akademik Kadro İlanları menüsünde ve sayfamızda ilan edilmektedir.

Burada üniversitelerin ilan ettikleri okutman kadrolarını inceleyerek 'İlanda Aranan Özel Şartlar' kısmında belirtilen kriterleri sağlamanız halinde, başvurunuzu ilan metninde belirtilen adreslere istenilen belgelerle birlikte yapmanız gerekmektedir.

BAŞVURDUKTAN SONRA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR ?

Üniversite tarafından kurulan sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını, diğer okutman alımlarında ise ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ı dikkate alınır.

Ön değerlendirme sonuçları üniversitenin kurumsal web sayfasında ilan edilir. Sınava girecek adaylarda ayrıca bir yazılı tebligat yapılmaz. Kurumların yaptığı duyurular tebligat niteliğindedir.

Yabancı dil okutmanı alımlarında sözlü sınav yapılır. Diğer okutmanlık alımlarında ise sadece yazılı sınav yapılır.

Yazılı sınav sonucunda değerlendirme ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır :

ALES (%30) + Lisans Mezuniyet Notu (%10)+Giriş Sınavı Notu (%30) + Yabancı Dil Puanı (%30)(Yabancı Dil Okutmanı Alımlarında)

ALES (%30) + Lisans Mezuniyet Notu (%30)+Giriş Sınavı Notu (%30) + Yabancı Dil Puanı (%10)(Diğer Okutman Alımlarında)

Yukarıda belirtilen oranlara göre yapılacak hesaplamalar sonucunda eğer ki en yüksek puana sahip aday sizseniz 'OKUTMAN' olarak ilgili kadroya atanmaya hak kazanırsınız.

ATANDIKTAN SONRA ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞ NE KADAR ?

Okutman maaşları son dönemde yapılan iyileştirmeler sonucunda ciddi düzeyde artmıştır. Geliştirme ödeneği bölge bölge farklılıklar gösterdiğinden maaşlar ortalama 4000-5000 TL aralığında değişmektedir. Ayrıca okutmanlar 12 saat üzerinde girdiği dersler için ek ders ücreti almaktadırlar.

OKUTMANLIK HEDEFLEYENLERE TAVSİYELER

Okutmanların vereceği dersler her üniversitede zorunlu dersler olduğu için her zaman ihtiyaç artmakta ve üniversiteler ilana çıkmaktadırlar. Özellikle yabancı dil okutmanı ihtiyacı her üniversitede büyük oranda olmaktadır.

Bu doğrultuda okutmanlık kadrosuna başvurmayı düşünen kişilerin;

1- Türk Dili, Tarih ve diğer alanlar için mutlaka Tezli Yüksek Lisans yapmaları,

2- Yabancı dil okutmanları için tüm mezunların yabancı dil puanları belirli seviyede yüksek olduğu için ilgililerin ALES puanlarını yüksek düzeye çıkarmaları,

Bu kadrolara başvurularında kendilerine kolaylık ve öncelik sağlayacaktır.

Kategori: Haberler