Üniversitelerde sosyal sorumluluk proje örnekleri

Sosyal sorumluluk projeleri gençlere disiplinli olmayı, paylaşmayı, ekip çalışmasını öğretiyor. TEGV, TOG ve YEKÜV gibi vakıfların sosyal sorumluluk projeleri de gençleri geleceğe hazırlıyor. Gönüllü öğrencilerin, sorunlar karşısında çözümün bir parçası olduğunu anlamasını sağlıyor.

Öğrenciler sosyal sorumluluk projeleriyle disiplinli olmayı ve ekip çalışmasını öğrenirken, sorunlar karşısında çözüm üretme yollarını görüyorlar. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi eğitime önem veren vakıflar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü üniversite öğrencilerine, geleceklerine katkıda bulunma fırsatı sunuyor. Bu vakıflara gönüllü olmak tek ‘tık’la mümkün. Vakıf yöneticileri, sosyal sorumluluk projelerinin gençler üzerindeki etkilerini şu şekilde anlatıyor:AMACIMIZ GELECEĞE KATKI SAĞLAMALARISimay Kardeş - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Gönüllü Politikaları Yöneticisi: Üniversite çağına kadar öğrencilerin katılacakları her sosyal sorumluluk projesi, onların toplumsal sorunları yakından tanımlarını ve çözümleri için kendilerinin de katkıları olabileceğinin farkında olmalarını sağlıyor. Bu sayede yararlı bir vatandaş olma bilinci de gelişiyor. Ekip çalışmasından başlayarak, alacağı eğitimlerle kişisel kazanımları çoğalıyor. Farkındalıklarını artırmak ve meslek deneyimi konusunda kendilerini geliştirme şansına sahip oluyorlar. Ayrıca gönüllülük serüveni, gençlerimizin yurtdışı eğitim süreçlerine de katkı sağlıyor. Amacımız, gönüllülerimizin çözümün bir parçası olduklarının farkına vararak sorumluluk bilinci kazanmaları ve yaratıcı fikirler üreterek geleceğe katkı sunmaları.

TEGV’de gönüllü olmak için 18 yaşını bitirmek ve lise mezunu olmak şart. Liseliler, istisnai gönüllülük kapsamında ailelerinden izin belgesi getirerek başvurabiliyor. Üniversite öğrencilerinin vakfın amaç ve misyonuna uygun belirlediği programa, etkinliklere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekiyor. İsteyen tegv.org sayfasındaki ‘Gönüllü Ol’ adımını izleyebilir ya da kendisine en yakın TEGV Etkinlik Noktası’na başvurabilir.Gönüllülerimiz, TEGV’in belirlediği matematik, fen, okuma ve sanat şeklindeki dört temel alanda geliştirdiği programlara ve kısa süreli etkinliklere destek verebilir ya da kendi uzmanlık alanlarında geliştirdikleri etkinlikleri uygulayabilirler. Eğlen-öğren-hijyen, çocuk hakları, ağız ve diş sağlığı, çevre gibi kısa süreli serbest faaliyetler kapsamında uygulamalarımız da bulunuyor. Ayrıca gönüllülerimizin gelişimine yönelik Gönüllüler İçin İnsan Hakları (GİHA) Atölyeleri düzenleyerek kendi birikimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz.

GENÇLERLE İYİLİK HER YERDE

Gönüllü olun, kendinizi geliştirinJülide Erdoğan - Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü: Gençler TOG’da toplumsal ve bireysel olmak üzere iki farklı kazanım yaşıyor. Gündelik hayatta görülen birçok sorun insanlar için önemsenmezken Toplum Gönüllüsü gençler, gördükleri her sorunla ilgili bir çözüm önerisi geliştirmeye çalışıyor. Değişim yolunda yaptıklarımız, kimi zaman engelliler için elverişli yaşam koşulları oluşturmak, maddi durumu yetersiz öğrencilerin derslerine ve hayatlarına katkı sunmak, ağaç dikmek, kimi zaman da yaşlılarla vakit geçirmek. Toplumsal kazanımlar böyle oluşuyor.

Gençlerin topluma etkileri kendileri için de bambaşka deneyimlerle sonuçlanıyor. Plan yapmayı, organize olmayı, toplum önünde konuşmayı, yeni ve farklı insanlar tanıyıp sosyal ağlar kurmayı, dayanışmayı, birlikte karar vermeyi, saygı görmeyi ve göstermeyi, önemsenmeyi, her türlü farklılığıyla var olabilmeyi öğreniyorlar. Bunlar, hayatları boyunca kullanabilecekleri sosyal bir sermayeye dönüşüyor. 2015’te 1.468 proje hayata geçti. Sayı, her yıl artıyor.

FARKLILIKLARA SAYGIBu vakıf, gençlerin. Onlar ne isterlerse o gerçekleştiriliyor. Hangi konuda çalışmak, hangi soruna çözüm üretmek ve bunu nasıl yapmak istiyorlarsa o çalışmaları özgürce hayata geçiriyorlar. Vakfa dair ilerleyişi de sağlıyorlar. Farklılıklara saygı ve şeffaflık en önemli ilkelerimizden. Katılmak için belirli bir yaş grubu yok. Ama çalıştığımız gençler, üniversite ve yerleşkelerin olduğu şehirlerde bir araya geliyor. Üniversitede öğrenci olmak; bir araya gelme açısından önemli bir etken. Gönüllü olmak için internet sitemizden form doldurmak yeterli.

Hayatınızda, etrafınızda olan biten bazı şeylerden memnun değilseniz; sadece eleştiren değil, değiştiren de olmak ve bunu yaparken herhangi eğitimin veya hayat deneyiminin size sunamayacağı şeyler öğrenmek istiyorsanız, harekete geçin! Hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz.

FARKINDALIĞI GELİŞEN EMPATİ KURABİLİR

Gönüllü olun, kendinizi geliştirin

Gülbin Sözen - 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) Başkanı: Sosyal sorumluluk, kişi ya da kurumların eğitim, sağlık, kültür gibi birçok sorunun çözümü için bir araya gelmesi ve toplumun gelişiminde ortak bir amaçta buluşması anlamına geliyor, diyebiliriz. Öğrencilerin erken yaşlarda bu çalışmalarda yer alması, onların bilişsel ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkiler ve dünyadaki sorunların ele alınmasında çözümün önemli bir parçası olabileceklerini görmeleri açısından farkındalıklarını artırır. Farkındalığı gelişen birey, sorunları değişik şekillerde ele alabilir ve empati kurmakta zorlanmaz. Bu çalışmalar bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmesi için de ortamlar hazırladığından, iletişimi de geliştirir. Bursiyerlerimiz, aynı zamanda gönüllülerimiz. Öğrenciler ekimde web sitesinden online başvurabilir. Ön değerlendirmeden geçenlerle Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan burs komisyonumuz yüz yüze görüşüyor. 1992’de kurulan vakıf, ağırlıklı olarak tıp, mühendislik bölümlerine burs veriyor. Sanat, eğitim ve iletişim gibi çeşitli fakültelerdekilere de vermeye çalışıyoruz. Bursiyerlerimiz bölümlerinin gerektirdiği alanlarda bize destek sağlıyor. Başvuru formunda, vakfa yapabilecekleri katkıyı belirttikleri bir bölüm var. Yani sorumluluk alacakları bilinciyle başvuruyorlar. Örneğin sinema-televizyon bölümündekiler tanıtım videosu gibi çalışmalara destek olurken, edebiyattakiler üç ayda bir çıkardığımız YEKÜV’den Haberler Dergisi’ne makale hazırlıyor. Kendinden küçük öğrencilere İngilizce veya matematik çalıştıran bursiyerlerimiz de var. Bursiyerlerle bir araya gelmek için ayda bir düzenlenen toplantılarda özel yetenekleri doğrultusunda paylaşımlarda bulunuyorlar. Mezun olanlarsa, kendi alanlarında bu toplantılara uzman kimliğiyle katılarak bilgilendirme yapabiliyor. Amacımız ve beklentimiz, kurduğumuz iletişimi sürdürülebilir kılmak, daha çok çocuk ve gence ulaşabilmek. Bugüne kadar 20’den fazla projeyi hayata geçirdik. 9 projemiz hâlâ devam ediyor.

Adaylar, kendilerine olan güvenlerini ve çözümün bir parçası olacakları inancını hiç kaybetmesin. Sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri sürece her geçen gün kendilerindeki gelişimi daha da fark edecekler. Ürettikçe, sorunların içinde boğulmak yerine farklı bakış açıları kazandıkla

Kategori: Haberler