Üniversitelerde tasarruf dönemi başlıyor

Maliye Bakanlığı üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazıda 2017 yılı için bazı tasarruf tedbirleri getirdi.Maliye Bakanlığı tarafından üniversitelere gönderilen 'Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması' konulu yazı ile üniversitelerde bazı harcamalar durduruldu veya sınırlamalar getirildi.Buna göre;

Yükseköğretim kurumlarında birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları, harcama yetkiliği görevi harcama birimlerinin uhdesinde bırakılarak destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılacaktır.Isıtma, soğutma ve aydınlatma amacıyla ihtiyaç duyulan enerjinin güneş, rüzgar ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi istenmiştir.

Üniversitelerin eğitim-öğretim kalitesine, akademik gelişimine katkı olmayacak yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirmeler yapılmayacaktır. Yapılacak görevlendirmelerde ise görevlendirmenin süresi ve personel sayısı, görevin yapılmasının temin edecek makul süre ve sayıyla sınırlı tutulacaktır.

-Personelin katılacağı hizmetiçi eğitimler, seminerler ve konferanslarda üniversitelerin bulunduğu ilde, kurumun yada diğer kamu kurumlarının eğitim yada sosyal tesislerinin kullanılması ve kamu kaynağının en az seviyede şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi istenmiştir.?Üniversitelerin tanıtımı sebebiyle yaptırılan duvar saati, ahşap yada cam ve porselen ürünleri, çanta, ajanda, masa isimliği-takvim, anahtarlık, kalem, harici bellek ve benzeri eşantiyon harcama hiçbir şekilde yapılmayacaktır.

-Akademik gelişim ve etkileşime katkısı sınırlı olan yada katkı sağlamayan üyelikler sonlandırılacaktır.

Kategori: Haberler