Üniversitelere askerlik tehir işlemleri için uyarı!Milli Savunma Bakanlığı, askerlik sevk tehir işlemlerinin zamanında yapılması ile ilgili yükseköğretim kurumlarına yazı gönderdi.Bilindiği üzere, 'Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin 10 uncu fıkrasında 'Sevk tehirini gerektiren durumun ortadan kalktığı ve bu durumun teklif makamınca iki ay içinde sevk tehiri işlem makamına bildirilmediği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, sevk tehirine esas durumun ortadan kalktığı tarihteki durumları dikkate alınarak yürütülür.' Hükmü bulunmaktadır.Bu hüküm doğrultusunda öğrencilerin sevk tehirine neden olan çalışmalarını veya öğrenimlerini herhangi bir nedenle (ilişik kesme, mezuniyet vb.) bırakmalarına rağmen bazı üniversitelerce yasal süre içerisinde bildirim yapılmaması nedeniyle, haksız yere öğrencilerin sevk tehirlerinin devam ettirilmesine neden olduğu, bu sebeple usulsüz yere sevk tehiri kullanılmasının engellenmesi amacıyla yükseköğretim kurumlarınca gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

İŞTE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YAZISIKategori: Haberler