Üniversitenin lisans ve ön lisans yönetmeliği değişti

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu yönetmelik 27 Nisan 2015 tarihli Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönetmeliği'nin 13. maddesindeki 4 fıkraya yeni bir fıkra eklenmesini içeriyor.Yönetmeliğe eklenen 5. fıkrada 'Ara sınav ve/veya proje, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri gibi dönem sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirme kriterleri ve başarı ölçütleri ilgili kurulun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir' ifadesi yer aldı.

Kategori: Haberler