Vakıf Üniversitelerine rektör atamasını kim yapıyor?

Vakıf Üniversitelerine rektör atamasını Cumhurbaşkanı yapacak.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE REKTÖR ATAMASINI

ARTIK CUMHURBAŞKANI YAPACAK675 sayılı KHK ile kaldırılan Rektörlük seçimlerine ilave olarak vakıf üniversitelerine Rektör atamalarında da düzenlemeye gidildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin 675 sayılı KHK ile değişiklik yapılmadan önceki haline göre, vakıf üniversitelerine rektör adaylarının seçimi ve atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılıyordu.

Ancak, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile vakıf üniversitelerinin rektör atamalarında da değişiklik yapılmıştır.

Bu düzenleme ile Vakıf Üniversitelerine Rektör atamalarını da Cumhurbaşkanı yapacaktır.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEME

MADDE 85- 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.'

Kategori: Haberler