Yardımcı doçentlik düzenlemesinden dolayı geliştirme ödeneği düşer mi?

Yardımcı doçentlik düzenlemesinden dolayı geliştirme ödeneğinde bir sorun yaşanmayacağı belirtiliyor.Memurlar.net'te bu sabah yapılan haberde, yardımcı doçentlik unvanı yerine Doktor öğretim üyesi unvanını getiren 7100 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında, geliştirme ödeneğinde sorun yaşanabileceğine dikkat çekilmişti.Söz konusu haberde, Geliştirme ödeneğine dair bakanlar kurulu kararının 4. maddesinde yer alan 'Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, bu Karar hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısı ödenir.' hükmü gereğince, doktor öğretim üyelerinin geliştirme ödeneklerinin yarıya düşebileceğine dikkat çekilmişti.

BÜROKRATLARIN LEHE OLAN GÖRÜŞÜAncak kamuda çalışan ve görüşlerine başvurduğumuz bürokratların bir bölümü şu hususları belirtmektedir:

1- 7100 sayılı Kanunun 34. maddesinde 'Mevzuatta 'yardımcı doçent'e yapılmış olan atıflar 'doktor öğretim üyesi'ne, 'okutman', 'uzman', 'çevirici', 'eğitim öğretim planlamacısı'na yapılmış olan atıflar 'öğretim görevlisi' ne yapılmış sayılır.' hükmü yer almaktadır.

2- Yer verilen bu fıkra hükmü gereğince sadece kanunlardaki değil Bakanlar Kurulu Kararı ve yönetmeliklerde yer alan yardımcı doçent ifadelerinin de doktor öğretim üyesi olarak değiştirilmiş olduğu söylenmektedir.BÜROKRATLARIN ALEYHE OLAN GÖRÜŞÜ

Diğer taraftan karşı görüşte olanlar ise, Anayasa hükmü gereğince yönetmelik veya Bakanlar Kurulu Kararlarının hangi organlar tarafından yürürlüğe konulduğunun açık olarak düzenlendiği, yukarıda yer verilen hükmün sadece kanunları kapsayabileceğini belirtmektedir.

MALİYE BAKANLIĞININ UYGULAMASIAncak karşı görüşteki argümanlara rağmen, Maliye Bakanlığının uygulamada, lehe olan görüşü uygulayacağı ve Geliştirme Ödeneğine Dair Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik olmasa dahi, 30. madde hükmü gereğince gelişme ödeneğini doktor öğretim üyelerine yine tam olarak ödeyeceği belirtilmektedir.

Kategori: Haberler