Yeni ihtisaslaştırılmış ÖYP'de yabancı dil şartı var mı?

Yeni ihtisaslaştırılmış ÖYP'de yabancı dil şartı var mı? Hangi alanlarda alım yapılacak ?

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen düzenleme ile İhtisaslaştırılmış ÖYP'nin detayları daha önce paylaşılmıştı.Yönetmelikte yapılan düzenleme ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadroları için tahsis edilen atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlara araştırma görevlisi istihdamı yapılacaktır.Öğretim üyesi harici öğretim elemanları için 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli İ cetvelinde belirlenen atama sayısı 5000 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, yönetmelikte belirlenen oran dikkate alındığında bu yıl için en fazla 1000 araştırma görevlisi YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda istihdam edilecektir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURUDA ASGARİ ŞARTLAR NE OLACAK ?Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranacak :

-İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

-ALES'ten en az 70 puan sahibi olmak,-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan sahibi olmak.

HANGİ ALANLARDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK ?

Bilindiği üzere, İhtisaslaştırılmış ÖYP için belirlenen alanları ve üniversiteleri sizlerle 13 Haziran 2016 tarihli haberimizde paylaşmıştık. Haberimizde YÖK tarafından sekiz üniversitenin bu program kapsamında seçildiğini ve belirlenen alanlarda alım olacağını açıklamıştık.Ancak aşağıda belirlenen üniversiteler ve alanların yönetmelik değişikliği sonrası YÖK tarafından yeniden gözden geçirileceği, üniversite sayısı ile alanların artacağı da tahmin edilmektedir.

ÜNİVERSİTE ADI ALAN ADI

1-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaştırma Sistemleri

2-Bursa Teknik Üniversitesi Robotlar ve Akıllı Sistemler

3-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık ve Moleküler-Hücresel Mühendislik

4-Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri-Robotlar ve Akıllı Sistemler-Enerji Teknolojileri-Havacılık ve Uzay Alanı

5-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bulut-Nesnelerin İnterneti-Sosyal Ağlar-Büyük Veri (Data Analitiği) Alanı

6-Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay

7-Erzurum Teknik Üniversitesi Mikro-Nano-Opto Elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri Alanı

8-Sinop Üniversitesi Sürdülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri, Ekosistemler ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre Alanı

Kategori: Haberler