Yeni kurulacak üniversiteler hangileri?

Cumhurbaşkanı'ın işaretini verdiği tasarı Meclis'e sunuldu; 15 yeni üniversite kuruluyor, 10 üniversite ise açılacak yeni okullar için bölünüyor. Öğrenciler ayrılma sonrası eski okullarından diploma alabilecek. YÖK'e göre bu adımın gerekçesi kontenjanların fazla olması ve meslek yüksekokullarının üniversiteyi misyonundan uzaklaştıracak şekilde çoğalması. Eğitimciler ise amacın branşlaşmayla ilgili olduğunu belirtiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört gün önce yaptığı 'Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut ismini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız üniversiteyle Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak' açıklamasının ardından bu konuyla ilgili adım atıldı. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Tasarıya göre ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kuruluyor; İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes gibi üniversitelerin bazı bölümleri yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor. Yükseköğretim Kurulu yetkililerinden alınan bilgiye göre üniversitelerin kontenjanlarının çok fazla olması, meslek yüksekokullarının üniversiteyi kendi misyonundan uzaklaştıracak şekilde çoğalması üniversitelerin bölünmesini gerektirdi. Bölünme sonrası yeni kurulacak üniversitelere o ilde yeni bölgesel misyonlar verilecek. Bölünme sonrası yeni kurulan üniversiteye geçen öğrenci, önceki bölünmelerde olduğu gibi daha önce girdiği üniversitenin diplomasını alabilecek. Öte yandan, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yeni kurulan üniversiteler arasında 'en büyük ve en güçlüsü' olacak. Bu üniversitenin kuruluş misyonu 'Orta Doğu'ya hitap etmek' olarak belirlendi.

Diğer taraftan öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak. Bu kaynak, vakıf üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak. Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek.AMAÇ UZMANLAŞMIŞ ÜNİVERSİTE KURMAK

Düzenlemeyi KARAR'a değerlendiren Eğitim Uzmanı Turgay Polat, uzmanlaşmış üniversitelerin kurulacağını söyledi. Polat, şu değerlendirmeyi yaptı: 'Değişiklik üniversitelerde branşlaşmayı temel alıyor. Teknik, sosyal ve tıp alanları ayrılıp uzmanlaşılıyor. Uzmanlaşan üniversiteler artırılıyor. Yani çok büyüyen üniversiteler, alanlarına göre ayrılıp belirli alanlarda uzmanlaşmış olacak. Bölünmeler de bunun için. Birçok fakültesi olan bazı üniversitelerde uzmanlık alanları belli olan, daha az sayıda öğrenciye sahip olan ve devletin bölgelere göre görev verebileceği üniversiteler yaratılıyor. Üniversitelerin gerçek kimliği de budur.'

ÇAPA TIP, EĞİTİM VE İLETİŞİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL İBNİ SİNA ÜNİVERSİTESİ'NE GEÇİYORTürk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı İstanbul Tuna Üniversitesi'ni kuruyor.

Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ni kuruyor.

Konya Üniversitesi kurulacak. Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık fakülteleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak.Kütahya'da kurulacak Kütahya Sağlık Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunun da olduğu birimlerden oluşacak.

İstanbul'da kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesine, İstanbul Üniversitesine ait Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokulları bağlanacak.

Ankara'da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversiteye; Gazi Üniversitesine ait Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakülteleri ile bazı yüksekokulları bağlanacak.

Sakarya Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların da yer aldığı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulacak.

Mersin Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Tarsus Üniversitesi kurulucak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı Trabzon Üniversitesi kurulacak.

Erciyes Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokullarının yer aldığı Kayseri Üniversitesi kurulacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bazı üniversite ve yüksekokulların yer aldığı Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi açılacak.

Samsun'da Samsun Üniversitesi, Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni kurulacak üniversiteler arasında yer alacak.

Kategori: Haberler