YLSY için öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, ne yapmalıyım?

Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas
öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen
hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Ancak izin verilebilmesi için
öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine bildirilmesi ve
onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya
telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve
ayrıca herhangi bir süre verilmez.

Kategori: Haberler