YLSY Kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir?

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri
eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar.

İstenen belgeler:a. Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması,
b. Not döküm çizelgesi / Transkript,
c. Yüklenme ve kefalet senedi,
d. Kefillerin nüfus kayıt örneği,
e. Kefillerin çalışma belgesi,
f. Sağlık kurulu raporu,
g. Vesikalık fotoğraf,
h. Askerlik durum belgesi,
i. Yerleştirme sonuç belgesi.NOT: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

Kategori: Haberler