YLSY’nin yasal dayanakları nelerdir?

a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,
d. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,
e. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,
f. YLSY Kılavuzları.

Kategori: Haberler