YLSY Programı kapsamında yabancı dil eğitimi veriliyor mu?

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan
öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi veya yurt dışında Bakanlığımızca finanse edilen
dil kurslarına katılabilirler. Kurslar,

a. Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli,
b. Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli,
c. Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli
olarak düzenlenir. Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için
üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar
resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

NOT: Dil eğitimlerine ilişkin esaslar her yıl YLSY Kılavuzları ile belirlenir.

Kategori: Haberler