YLSY Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

Adaylar, ALES puanı üstünlüğüne göre en fazla 3 (üç) katı aday arasına girdikleri
Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
c. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
e. Akademik çalışmalara yatkınlığı yönlerinden Bakanlık personeli ve
akademisyenlerden müteşekkil sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilir.
14. Birden fazla lisansüstü öğrenim grubunda sözlü sınava girilebilir mi?
Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece
ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi
grubunun sınavına girebilirler.Kategori: Haberler