YLSY'ye Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

a. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,
b. Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,
c. Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,
d. 1416 sayılı Kanun kapsamında;

- Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,
- Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış
olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların,
- Resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçeriz
sayılır.Kategori: Haberler