YÖK İngilizce yeterlilik sınavı yapıyor mu?

Eczacılık yönetmeliğinde değişiklik.Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sonucunda yerleştirme yapılabilmesi için gerekli olan ve 'Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan' İngilizce yeterlilik sınavı artık Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından da yapılabilecek ya da yaptırılabilecek.

'Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevcut yönetmelikte, uzmanlık eğitimi giriş sınavına ilişkin, yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılan yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı olan 'Eczacı Uzmanlık Sınavı (EUS)' sonucunda yerleştirme yapılabilmesi için 'yabancı dil yeterliliği sınavında yeterli puan ile Kanunun ilgili maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı' olma şartı aranıyordu. Yönetmelik değişikliğiyle, söz konusu bu kısım geçerliliğini korurken, yabancı dil yeterliliği sınavına ilişkin bölümde düzenleme yapıldı.Değişiklikle, ilgili yönetmeliğinin 12. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki 'Bakanlık' ibaresinden sonra gelmek üzere 'veya YÖK' ibaresi eklendi.

Buna göre, yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden 'Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav', artık Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından da yapılabilecek ya da yaptırılabilecek.

Değişiklikle, ilgili madde, 'Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden 'Bakanlık veya YÖK' tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.' şeklinde Resmi Gazete'de yer alarak, yürürlüğe girdi.

Kategori: Haberler