YÖK'ten üniversitelere etik ihlalleri ile ilgili uyarı!

YÖK, akademik teşvik ve etik ihlalleri ile ilgili komisyon kurduğunu, yapılan incelemeler sonucunda gerekirse soruşturma da açılabileceğini belirtti.

Akademik teşvik ve etik ihlaller ile ilgili memurlar.net, bugün haber yayınlamıştı.Bugün yapılan haberden sonra, YÖK daha önce konuyla ilgili bütün üniversitelere yazı gönderdiğini memurlar.net'e açıkladı. YÖK, akademik teşvik ve etik ihlalleri ile ilgili komisyon kurduğunu, yapılan incelemeler sonucunda gerekirse soruşturma da açılabileceğini belirtti.

İŞTE YÖK'ÜN ÜNİVERSİTELERE GÖNDERDİĞİ YAZI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sayı :73112577-299-E.1814 09.01.2018 Konu :Akademik teşvik ödeneği başvuruları

TÜM DEVLET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜKLERİNE

Bilindiği üzere devlet yükseköğretim kuramlarımızda iki yıldır uygulanan akademik teşvik ödeneği temelinde nitelikli akademik faaliyetleri teşvik ederek akademik faaliyetlerin niteliğini yükseltmek, ülkemizin kalkınma yolunda ilerleyişine katkı sağlamak, bu yolla ülkemizin bilimsel düzeyini uluslararası düzeyde görünür kılmak gibi önemli amaçları taşımaktadır.

Akademik Teşvik Ödeneği sisteminin bu amaçlara yönelik önemli kazanımlar sağlamakla birlikte Yükseköğretim Kurulu'na farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan ulaşan çok sayıda bildirimde; akademik teşvik uygulamasında, akademiye ve akademik geleneğe uygun olmayan başvuruların olduğu da ifade edilmiştir.

Sadece akademik teşvik ödeneğine başvurabilmek adına kitap veya dergiler çıkarılması, uygun niteliği haiz olmayan yayınevlerinde kitaplar veya dergiler yayımlatılması, uluslararası niteliği olmayan kitapların uluslararası olarak bildirilmesi, uygun niteliği haiz olmayan sempozyum/kongre/konferans düzenlenmesi ve bunlara bir şekilde uluslararası nitelik kazandırılmaya çalışılması, haksız faaliyet ortaklığı yapılması, başvuru sahiplerinin alanıyla ilgili olmayan faaliyet bildirimlerinde bulunulması, akademik teşvik yönetmeliğine uygun ibareli kongre ve dergi ilanlarına sıkça rastlanılması gibi bilimsel etiğe uygun olmayan birçok duruma maalesef rastlanmaktadır. Böyle bir durum çok yaygın ve genel olmamakla birlikte, akademik teşvik ödeneğinin ruhuna uygun olmayıp; akademik camiaya ve bilime katkı sağlayacağı yerde akademinin yozlaşmasına sebep olma ihtimali barındırdığından sarfınazar edilemeyecek derecede mühim bir meseledir.

Üniversitelerde akademik teşvik ile ilgili yasal mevzuat (ilgili kanun ve yönetmelik) uygulamada esastır. Bu çerçevede yapılan başvuruları değerlendirmek adına devlet yükseköğretim kurumlarımızda komisyonlar oluşturulmuş; ilgili yönetmelikte nihai karar mercii olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte süreç ve ödemeler, Sayıştay ve ilgili diğer kurumların denetimine, ilgili yönetmelikte tanımlanan yasal yaptırımlara ve akademiye uygun olmayan eylemler için gerekli görüldüğünde inceleme ve soruşturmaya açıktır. İleride muhtemel sorunlar yaşanmaması için üniversitelerimizin, kanunun amacı ve kamu yararı açısından konuya ilişkin dikkatlerini sürdürmeleri icap etmektedir.

İlgili Komisyonların işlemlerini yukarıdaki hususları dikkate alarak yapmaları, sonuçlandırdıkları işlemleri gerekiyorsa bu açıdan yeniden gözden geçirmeleri hususunda gereğini önemle rica ederim.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Hasan MANDAL Başkan Vekili

Dağıtım:

TÜM DEVLET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜKLERİ

Kategori: Haberler