YÖK'ün ÖYP genelgesi sonrası süreç nasıl işleyecek?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen genelgeyi sizlerle haberimizde paylaşmıştık.

Peki bu genelge sonrası farklı kategorilerde olan ÖYP'liler için süreç nasıl işleyecek sırasıyla açıklayalım :1- 2547 SAYILI KANUNUN 35 İNCİ MADDESİ UYARINCA YÜKSEK LİSANS/DOKTORA/BÜTÜNLEŞİK DOKTORA EĞİTİMİNE DEVAM EDENLER :Bu durumda olan kişiler lisansüstü eğitimlerine sadece statüleri değişmiş şekilde devam edeceklerdir. Buradaki önemli husus araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından geri dönüş teklifi olup olmayacağıdır. YÖK bu tip geri dönüşlerde üniversitelerin şu kriterlere dikkat etmelerini genelgede istemiştir :

-Araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim yaptığı programın bulunması,-Lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği,

-Teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel çalışma yapılabilecek imkanlar,

-Lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen. mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğuYukarıda belirtilen kriterler içerisinde özellikle kadrolarının bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim programı olmayan araştırma görevlilerinin geri dönüşü imkansız durmaktadır. Çünkü, 674 sayılı KHK'nın 49 uncu maddesi kapsamında geri çağırmalar genelgede YÖK'ün onayına bağlanmıştır. YÖK bu kriterler harici üniversitelerin keyfi çağırmalarına izin vermeyecektir.

2-2016-2017 GÜZ DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARINA YERLEŞENLER :

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan tercihler sonucu lisansüstü eğitim yapmak üzere yerleşen ÖYP araştırma görevlileri enstitülere kayıtlarını tamamladıktan sonra kadrolarının bulunduğu üniversitelere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirme talebinde bulunacaklardır.Bu görevlendirme talebi yapıldıktan sonra Üniversite ve YÖK tarafından yapılan karşılıklı yazışmalar sonucu süreç ortalama 1 (bir) ay sürmektedir.

YÖK'ten görevlendirme onaylandıktan sonra lisansüstü eğitim için yerleştiğiniz üniversiteye atamanız 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca 1 (bir) yıllığına yapılacaktır.

Ayrıca, YÖK söz konusu genelgede 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilecek araştırma görevlilerinden taahhüt ve kefalet senedialınması uygulamasına devam edilmesini istemiştir.

3-YABANCI DİL EĞİTİMİ BEKLEYENLER :

Aralık 2015 döneminde atanan adaylardan bazılarının muvafakat işlemlerinin yetişmemesi sebebiyle atama işlemleri gecikmiştir. Dolayısıyla bu kişilerden yabancı dil puanı 65 altı olanlar o dönem YÖK tarafından ilan edilen yabancı dil eğitimini yetişememiştir. YÖK bu kişilerin durumlarının kadrolarının bulunduğu üniversiteler tarafından değerlendirilmesini istemiştir.

4-YABANCI DİL EĞİTİMİ ALDIKTAN SONRA 65 DİL BARAJINI GEÇEMEYENLER :

Aralık 2015 veya daha önceki süreçte atandıktan sonra 'Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar' uyarınca 65 dil barajını geçemeyenlerin durumları da ilgili genelgede üniversitelere bırakılmıştır.

Bu durumda olan kişiler usul ve esaslarda belirtilen süreler içerisinde 65 dil barajını geçemezlerse kadroları ile ilişikleri üniversiteleri tarafından kesilecektir.

5-ATANDIĞI ÜNİVERSİTEDE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMİ GÖRENLER :

ÖYP kapsamında atandığı üniversitede yüksek lisans veya doktora eğitimi görenlerin durumları 2547 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilecek olup, lisansüstü eğitimleri bittiğinde üniversiteler uygun gördükleri takdirde 2547 sayılı Kanunun 33/a statüsüne bu kişileri geçirme hakkına sahiptirler. Aksi bir işlem yapılması halinde ise bu kişilerin mecburi hizmetleri kaldırılarak kadroları ile ilişikleri kesilecektir.

6-DOKTORA EĞİTİMİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA ÜNİVERSİTESİNE DÖNENLER:

674 sayılı KHK yayınlanmadan önce doktora eğitimini tamamlayan ve kadrolarının bulunduğu üniversiteye dönen ÖYP Araştırma Görevlilerinin durumları ise yine 2547 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Bu kişiler üniversiteleri uygun görmesi halinde 33/a statüsüne geçirilerek görevlerine devam edecek yada kadroları ilişikleri kesilerek maalesef işsiz bir doktora mezunu olacaklardır.

Söz konusu genelgede açıklanmayan hususlardan biri ise halihazırda Yüksek Lisans eğitimlerine devam edenlerin durumunun ne olacağıdır. Yüksek Lisansı bitirenlerin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereği kadroları ile ilişiklerinin kesilmesi ÖYP'nin amacına ve mantığına aykırı olacaktır. Çünkü ÖYP'nin amacı yüksek lisans mezunu işsiz akademisyen adayı yetiştirmek değildir.

Bu kapsamda, 647 sayılı KHK gereği üniversite eğer 33/a statüsüne geçirme işlemi yapmazsa, ilişik kesilme işleminin sadece doktora eğitimi bittikten sonra olması yararlı olacaktır.

Son olarak önümüzdeki dönemlerde yüksek lisansı bitirecekler için adalet olması bakımından YÖK tarafından lisansüstü eğitim kontenjanı ilanı uygulamasına devam edilmesi gerekmektedir.

Kategori: Haberler