YÖK'ün üzerinde çalıştığı öğretmenlik alanları hangileri?

Eğitim Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme çalışmaları kapsamında Ankara'da çalıştay yapıldı. Çalıştay'da bazı öğretmenlik alanlarının üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Eğitim Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme çalışmaları kapsamında Ankara'da çalıştay yapıldı. Çalıştay'da bazı öğretmenlik alanlarının üzerinde çalışıldığı belirtildiYÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin lisans programlarını güncelleme süreci devam ediyor. Geçtiğimiz 2016 yılında eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılandırılmıştı. Fakülte ve enstitülerde, 2016-2017 öğretim yılından itibaren de yeni bölüm ve anabilim dalı yapısı içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki çağcıl gelişmeler yanında toplumsal ihtiyaç ve talepler dikkate alındığında programlarda yeniden yapılanma ve güncelleme çalışmaları, bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Lisans programlarındaki ilk güncelleme çalışması, Özel Eğitim alanında yapılmış; yeni Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı alanda eğitim veren programlar için 'çekirdek müfredat' oluşturma konusu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin lisans programlarının da güncellenmesine ve ortak çekirdek programlar oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmişte 1997 ve 2006 yıllarında da benzer çalışmalar yapılmış olup YÖK'ün koordinasyonundaki güncelleme çalışmaları 2016 yılında başlayıp 2017 yılında da devam etmektedir. Böylece öğretmen yetiştirme alanında yaklaşık 10 yılda bir program güncellemesi yapılmış olmaktadır.

Eğitim / Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme çalışmaları kapsamında ilk çalıştay, geçtiğimiz yıl 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin ev sahipliğinde, eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin öğretim üyeleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin katılımıyla 'Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı' adı altında yapılmıştı. Bu çalıştayda ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokullara öğretmen adayı yetiştiren programlar üzerinde çalışılmıştı.

Geçtiğimiz hafta (17-18 Mart 2017 tarihlerinde) ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakülteleriyle, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, 25 ayrı komisyonda eşzamanlı olarak program güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Üzerinde çalışılan başlıca alanlar,

' Temel Eğitim (Okul öncesi ve Sınıf Öğretmenliği),

' Yabancı Diller Eğitimi (İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça Öğretmenliği),

' Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği),

' Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Tarih, Felsefe Grubu Öğretmenliği),

' Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği),

' Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

' Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,

' Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi alanları kapsamaktadır.

Çalıştaya, YÖK, üniversitelerdeki Eğitim / Eğitim Bilimleri Fakültelerinin öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'den temsilciler katılmıştır.

Bu çalıştayda oluşturulan Taslak Lisans Programları, daha geniş bir platformda, 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan '26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde eşzamanlı olarak düzenlenecek oturumlarda 25 ayrı komisyonda tartışmaya sunularak program geliştirme süreci devam edecektir.

Kategori: Haberler