Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam gerekir?

Bakanlığımız tarafından resmi-burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek
lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir.

6 aydan fazla süre uzatımı alan öğrenciler resmi-burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.Kategori: Haberler