Yüksek lisansımı normal süresi içinde bitirdim ve doktoraya başlamak için ne yapmam gerekiyor?

Yüksek lisans diplomasının ya da bitirdiğinize dair belgenin Bakanlığımıza
gönderilmiş olması, Bakanlığımız ve YÖK'ün kabul ettiği listelerdeki (Times Higher
Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World
University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3
(üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması
gerekmektedir.) üniversitelerden birinden doktora için kabul almış olmak ve doktora
için ek yüklenme ve ek kefaletname senedi düzenlemiş olmak gerekir. [2014 yılından
itibaren bütünleşik senet (yüksek lisans ve doktora) uygulamasına geçildiğinden
bütünleşik senet yapan öğrencilerin ek yüklenme ve ek kefaletname senedi
düzenlemeleri gerekmemektedir.]

Kategori: Haberler