Yükseköğretimde Sessiz Devrim Tamamlandı

Yükseköğretim sistemimiz için onlarca yıldır beklenen, dillendirilen ama gerçekleştirilemeyen, üniversitelerimizi her düzeyde daha rekabetçi bir ortama yöneltecek, kaliteyi yükseköğretimdeki büyümenin merkezine oturtacak, YÖK'ün bazı yetkilerinin devredilerek, kararlarının dış paydaşlara da açık, daha paylaşımcı bir şekilde alınmasını sağlayacak, üniversitelerimizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağı yetiştirme süreçlerini teşvik edecek, üniversitelerimiz ile iş dünyası arasındaki ilişkileri geliştirecek, bu şekilde yükseköğretimde bir sıçrama meydana getirecek önemli düzenlemeler Üretim Reform Paketi kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştı. Bu yapısal değişiklikleri ‘yükseköğretim sistemimizde sessiz devrim' olarak isimlendirmiştik.Yapılan bu kanun düzenlemesi ile Kurulumuzun yoğun çalışması sonrasında ilgili paydaşlarımızın da katkıları da alınarak beş yönetmelik, üç usul ve esas ile 2 genelge yayınlanmıştır.Bu düzenlemeler ile birlikte,

• İdari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu,• Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu,

• Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

• Yükseköğretim kurumlarının misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşması sürecimiz yasal bir zemine kavuştu.• MYO'ların Organize Sanayi Bölgelerinde Açılmasının Teşvik Edilmesi,

• İş Yeri Odaklı Eğitimin Teşvik Edilmesi,

• BAP Projelerinden Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerin Bursiyer Olarak Desteklenmesi,• Emekli Öğretim Üyelerinin İhtiyaç Duyulan Alanlarda Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilmesi,

• Üniversitelerde Sermaye Şirketi Statüsünden Teknoloji Transfer Ofisleri Kurulması,

• 7. Yıl Ücretli Araştırma İzni (Sabbatical),

• Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı (Post Doc) süreçleri başlatıldı.

'Yeni YÖK olarak başarılarımızdaki en büyük faktör, siz değerli akademisyenlerimizin desteklerini her zaman yanımızda hissetmemiz oldu. Hep birlikte çıktığımız kalite yolculuğunda inşallah daha nice başarılara imza atacağız.'

Yükseköğretim sistemimiz açısından onlarca yılın beklentisi olan bu düzenlemelerin yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Kategori: Haberler