Yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim
amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça
belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve
derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Kategori: Haberler