Yurt dışında öğrenim görenlerin kadrolara atanması ne kadar sürede yapılır?

Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan sonra en geç üç ay içerisinde
yapılır. Atamalar yapılana kadar, öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının
yarısı kadar burs ödenir.

Kategori: Haberler