Yurt dışında öğrenim yaparken ne kadar süre izin hakkım var?

Yurt dışında öğrenime başlama kaydıyla Bakanlığımıza dilekçe vermeniz halinde
1416 sayılı Kanun kapsamında resmi burslu öğrenci olduğunuzu gösterir ''İlgili
Makam'' yazısı alabilir ve devlet hastanelerinde bu belgeyle tedavi olabilirsiniz.

Kategori: Haberler