Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle tamamlanması gerekir?

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini
doktora derecesiyle, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini
yüksek lisans derecesiyle tamamlamaları gerekir. Kamu kurumları adına öğrenim
görenlerin doktora öğrenimi görmeleri kurumlarının izni ile mümkün olabilmektedir.
42. Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır?
Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler adına yurt
dışına gönderildikleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi,
mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi,
avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl
yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.

Kategori: Haberler